Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/259

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


CHƯƠNG XI

NHÀ LÊ

黎 氏

( 1428 — 1788 )

THỜI-KỲ THỐNG-NHẤT (1428 - 1527)

I. LÊ THÁI-TỔ 1. Bình-định-vương lên ngôi tôn
2. Việc học-hành
3. Luật-lệ
4. Việc cai-trị
5. Phép quân-điền
6. Việc binh-lính
7. Công-thần bị giết
II. LÊ THÁI-TÔNG
III. LÊ NHÂN-TÔNG
IV. LÊ THÁNH-TÔNG 1. Cai-trị
2. Việc thuế-lệ
3. Việc canh-nông
4. Nhà sinh-tế
5. Việc sửa phong-tục
6. Địa-đồ nước Nam
7. Đại-Việt sử-ký
8. Việc văn-học
9. Việc vũ-bị
10. Đánh Chiêm-thành
11. Đánh Lão-qua
12. Đánh Bồn-man
13. Việc giao-thiệp với Tàu
V. LÊ HIẾN-TÔNG
VI. LÊ TÚC-TÔNG
và LÊ UY-MỤC
VII. LÊ TƯƠNG-DỰC 1. Việc thuế-má
2. Đại-Việt thông-giám
3. Sự biến-loạn
— 247 —