Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

Lệ thần

TRẦN-TRỌNG-KIM


VIỆT-NAM

SỬ-LƯỢC

QUYỂN I


BỘ GIÁO-DỤC


TRUNG-TÂM
HỌC-LIỆU
xuất-bản