Trang:Viet Nam phong tuc.pdf/377

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
378
VIỆT-NAM PHONG-TỤC
 

3.— Cùng vận mà khác âm như là:

B N
Bể Biển
Bụi (cỏ) Buội
Cưỡi (ngựa) Cỡi
Dù (ví) Dầu
Được Đặng
Đánh Đoánh
Gửi (thơ) Gởi
Hoạt Huợt
Mừng Mầng
Này Nầy
Nguyên Nguơn
Nhân Nhơn
Phúc Phước
Quí Quới
Sinh Sanh
Súy Soái
Tính Tánh
Thủa Thuở
Triều Trào
Vào
v.v...