Trang:Viet Nam phong tuc.pdf/380

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI
381
 
hắc (bạch) hắt (đi)
nhắc (cân) nhắt (chuột)
giặc (trộm) giặt (tắm)
v.v...


Ấc lẫn với Ất
bấc (đèn) bất (chẳng)
mậc (thước) mật (đường)
tấc (thước) tất (châu)
vậc (sông) vật (loài)
phấc (phâng) phất (cờ)
v.v...


An lẫn với Ang
ban (thưởng) bang (gia)
can (ngăn) cang (cường)
than (tro) thang (trèo)
nhan (sắc) nhang (đồn)
gian (phi) giang (hà)
quan (chức) quang (gánh)
san (xẻ) sang (giàu)
tàn (phá) tàng (kho)
v.v...


Ăn lẫn với Ăng
băn (khoăn) băng (váng)
căn (bốn) căng (vải)