Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/63

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
67
 


ở trong hầm núi. Công-ty đem xương-tán này xuống Hảiphòng để luyện thành một chất bón ruộng. Hiện nay đã có nhiều những nhà điền-chủ bản-xứ ở tỉnh Vĩnh-yên và Bắc-giang dùng xương tán để bón ruộng thì đều nghiệm thấy công-hiệu lắm.

Nói tóm lại thì cuộc khai mỏ là một mối lợi rất lớn lao ở xứ Bắc-kỳ. Xưa nay, về những công cuộc này thì người bản-xứ chỉ có những người làm phu, làm việc thầu khoán, cùng là việc vận-tải mà thôi. Sau này chắc cũng đem tư-bản mà chủ-trương về những công cuộc khai mỏ, vì là những công-cuộc phải bỏ tiền trong lâu năm thì mới có lợi-tức; phần nhiều thì tám hay mười năm mà tiền gốc không sinh lợi chút nào, thế nhưng phải tính về tương-lai, thế nào cũng tới ngày được hưởng-lợi, tuy là đợi lâu song đối với quốc-gia thì có phần công rất lớn vậy.

Mỏ than ở Qui-mong, tỉnh Yên-bay.