U Châu tân tuế tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
U Châu tân tuế tác  (1896) 
của Trương Duyệt, do Trương Minh Ký dịch

Bản dịch trong sách Ca từ diễn nghĩa của Trương Minh Ký xuất bản năm 1896.


去歲荆南梅似雪 今年薊北雪如梅
 共嗟人事無常定 且喜年華去復來
邊鎭戍歌連夜動 京城燎火徹明開
 遙遙西向長安日 願上南山壽一杯

Khứ tuế kinh-nam mai tự tuyết, Kim niên Kế-băc tuyêt như mai,
Cọng ta nhơn sự vô thường định, Thả hỉ niên huê khứ phục lai,
Biên trấn thú ca liên dạ động, Kinh thành liệu hỏa triệt minh khai,
Diêu diêu tây hướng Trường-an nhựt, Nguyện thượng Nam-san thọ nhứt bôi.

Năm ngoái Kinh-nam mai giống tuyêt, Năm nay Kế-băc tuyêt dường mai,
Việc người cùng thảm thường không định, Ngày tháng song mừng đến chẳng sai,
Quân thú biên thùy đêm óng ỏi, Đuốc đèn đô hội thăp sơ sài,
Phía tây vọi vọi Trường-an ngóng, Một chén dưng mừng chúa sống dai.
 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.