Thành Tây bi phiếm chu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thành Tây bi phiếm chu  (1896) 
của Đỗ Phủ, do Trương Minh Ký dịch

Bản dịch trong sách Ca từ diễn nghĩa của Trương Minh Ký xuất bản năm 1896.


靑蛾皓齒在樓船 橫笛短簫悲遠天
 春風自信牙檣動 遲日徐看錦䌫牽
魚吹細浪搖歌扇 燕蹴飛花落舞筵
 不有小舟能蕩槳 百壺那送酒如泉

Thanh nga hạo xỉ tại lâu thuyền, Hoành địch đoản tiêu bi viển thiên,
Xuân phong tự tín nha tường động, Trì nhựt từ khan cẩm lảm khiên,
Ngư xuy tế lản diêu ca-phiến, Yến tứu phi hoa lạc vỏ-diên,
Bât hửu tiểu châu năng đản tưởng, Bá hồ na tống tửu như tuyền.

Mày xanh răng trắng dẩy lầu thuyền, Tiêu vắn địch ngang thảm thấu thiên,
Mang mat gió xuân ngà trục động, Thảnh thơi ngày chậm gấm lèo xiên,
Cá vủn sóng dợn bài ca-phiến, Én liện hoa rơi cuộc vỏ-diên,
Thuyền bé không chèo theo thẳng trớn, Trăm bầu đâu có rót cho liền.
 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.