Vĩnh Lăng bi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các bản dịch tiếng Việt của
Vĩnh Lăng bi (永陵碑)
của Nguyễn Trãi

Các bản dịch tiếng Việt của Vĩnh Lăng bi (永陵碑) gồm có: