Việt thi/II-5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

B.— THƠ LÀM THEO LỐI HÁN-VĂN

Thơ làm theo lối Hán-văn có hai thể: thể cổ-phong và thể Đường-luật. Mỗi thể có hai thứ, một thứ mỗi câu có năm chữ, gọi là thơ ngũ-ngôn và một thứ mỗi câu có bảy chữ, gọi là thơ thất-ngôn.

Người ta còn hay dùng lối thơ tuyệt-cú, cứ mỗi bài chỉ bốn câu, hoặc ngũ-ngôn, hoặc thất-ngôn, làm theo thể cổ hay thể luật.