Bước tới nội dung

Wikisource:Mục lục/Cộng đồng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Wikisource:Mục lục Các trang cộng đồng
Đây là mục lục các trang có liên hệ đến cộng đồng.

Thảo luận[sửa]

Liên kết Mô tả
Phòng thảo luận Trang thảo luận chính, dùng cho mọi cuộc thảo luận chưa có nơi nào thích hợp để đặt vào.
Tin nhắn cho bảo quản viên Trang thảo luận trung tâm của bảo quản viên.

Các yêu cầu và đề nghị[sửa]

Liên kết Mô tả
Đặt nhiệm vụ để bot thực hiện Yêu cầu bot thực hiện một nhiệm vụ nào đó.
Có thể vi phạm bản quyền Báo cáo các trường hợp có khả năng là vi phạm bản quyền (chú ý rằng các trường hợp vi phạm bản quyền rõ ràng sẽ bị xóa lập tức).
Đề nghị xóa Đề nghị xóa hoặc phục hồi một trang.
Đề nghị khóa Yêu cầu khóa hoặc mở khóa một văn kiện.
Yêu cầu giúp đỡ Yêu cầu giúp đỡ về công việc soạn thảo, hỏi các câu hỏi liên quan đến soạn thảo, hoặc tìm thành viên tham gia vào một văn kiện.
Văn kiện thỉnh cầu Nhờ các thành viên viết các văn kiện chưa có tại Wikisoure tiếng Việt theo yêu cầu.

Khác[sửa]

Liên kết Mô tả
Bảo quản viên Danh sách các bảo quản viên và công cụ của họ.
Cổng cộng đồng Cổng dẫn đến các công việc liên quan đến cộng đồng, các sự kiện và thảo luận đang diễn ra, và liên kết đến các trang hữu ích.