Đăng cao

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các bản dịch tiếng Việt của
登高 (Đăng cao)
của Đỗ Phủ

Các bản dịch tiếng Việt của 登高 gồm có: