Đại Nam Quấc âm tự vị/Tome II/Lời dặn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

LỜI DẶN

Trong tự-vị có nhiều tiếng trùng lặp, ta cũng có ý để mà coi cho chắc nghĩa.