Đại Nam Quấc âm tự vị/Tome II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

DICTIONNAIRE ANNAMITE


大南國音字彙

ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

Tham dụng chữ nho có giải nghĩa, có dẫn chứng, mượn 24 chữ cái phương Tây làm chữ bộ.

HUÌNH-TỊNH PAULUS CỦA

TOME II

MX


SAIGON

Imprimerie REY, CURIOL & Cie

Rue Catinat & d'Ormay


1896

Mục lục[sửa]

Phần(không được liệt kê trong bản gốc)