Đại Nam Quấc âm tự vị

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Đại Nam Quấc âm tự vị  (năm 1895) 
của Huỳnh Tịnh CủaPD-icon.svg Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.