Đại hạn gặp mưa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đại hạn gặp mưa
của Lê Thánh Tông

Bốn đầu đề của chùm 4 bài thơ Đại hạn gặp mưa, Đất khách gặp bạn cũ, Đuốc hoa đêm động phòng, Khi bảng vàng đề tên nguyên là một bài thơ Đường:

Cửu hạn phùng cam vũ,
Tha hương ngộ cố tri
Động phòng hoa chúc dạ
Kim bảng quải danh thì.

Đã dư mấy tháng ngày khô khao,
Mừng thấy trời cho một trận rào[1].
Hoa đượm màu tươi cười hớn hở,
Cá mừng nước ngọt nhảy lao xao.
Trong triều mọi sĩ[2] đều ca vịnh,
Ngoài nội tam nông[3] kẻo[4] ước ao,
Nhuần khắp bốn phương tạo hóa,
Mây tuôn năm thức chín trùng cao.

   
Chú thích

  1. Rào: Mưa rào
  2. : Nho sĩ, quan
  3. Nông: Nông dân
  4. Kẻo: Khỏi