Đuốc hoa đêm động phòng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đuốc hoa đêm động phòng
của Lê Thánh Tông

Bốn đầu đề của chùm 4 bài thơ Đại hạn gặp mưa, Đất khách gặp bạn cũ, Đuốc hoa đêm động phòng, Khi bảng vàng đề tên nguyên là một bài thơ Đường:

Cửu hạn phùng cam vũ,
Tha hương ngộ cố tri
Động phòng hoa chúc dạ
Kim bảng quải danh thì.

Hơi dương đầy cửa, ngọc đầy thềm,
Nến đốt buồng lan đã rạng đêm.
Thoáng thấy mặt hoa mày liễu tốt,
Rỡ phong trướng vóc đệm hương êm.
Song song loan phượng cùng chen bóng,
Lớp lớp hùng bi[1] đã báo điềm.
Mừng ấy lại mừng kim bảng[2] nữa,
Dường bằng gấm lại có hoa thêm.

   
Chú thích

  1. Hùng bi: Nằm mộng thấy con hùng con bi, là điềm báo sinh con trai (hùng bi là loài thú mạnh thuộc về dương)
  2. Kim bảng: Bảng vàng