Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định cấm”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Một thành viên có thể bị cấm bởi nhiều hơn một bảo quản viên trong cùng một lúc. Trong trường hợp này, thành viên sẽ bị cấm đến khi lệnh cấm ngắn nhất hết hạn. Chẳng hạn, nếu một bảo quản viên cấm một thành viên trong thời gian một ngày, và một bảo quản viên khác cấm thành viên đó trong thời gian hai ngày, thì thành viên đó sẽ bị cấm trong thời gian một ngày, giả định rằng các lệnh cấm được đưa ra cùng lúc.
 
=== RangeCấm blocksdải IP ===
Cấm dải IP đôi lúc được sử dụng khi một thành viên phá hoại hoặc gây rối đã bị cấm IP nhiều lần nhưng phản ứng bằng cách dùng địa chỉ IP khác. Trong hầu hết trường hợp, cấm dải IP sẽ ảnh hưởng đến một số thành viên hợp pháp. Do đó, chỉ nên cấm dải IP khi hành vi phá hoại là thường xuyên và nghiêm trọng, đủ làm cho các phương pháp khác không có hiệu quả. Đây là vấn đề phán đoán, và cần xem xét đến số lượng thành viên hợp pháp có thể bị ảnh hưởng. Khi sử dụng, dải IP bị cấm càng ngắn càng tốt.
Range blocks are sometimes used when a vandal or disruptive user has been IP blocked on several occasions but responds by using a different IP address. In most cases, range blocks will affect at least some legitimate users. Therefore, range blocks should only be used when the disruptive behavior is frequent and severe enough to make other methods ineffective. This is a matter of judgement, and the likely number of legitimate users that might be affected should be considered. When used, range blocks should be as brief as possible.
 
Tính năng cấm dải IP khó sử dụng chính xác vì nó đòi hỏi phải hiểu biết về số học nhị phân. Nó có những hạn chế vốn có khi thực hiện, yêu cầu các địa chỉ bắt đầu và kết thúc là một bội số chính xác của khoảng cách giữa chúng, phải là lũy thừa của hai. Để biết thêm chi tiết, xem [[mw:Help:Range blocks|Cấm dải IP]].
The range block feature is difficult to use correctly because it requires an understanding of binary arithmetic. It has certain limitations inherent in its implementation, requiring the starting and ending addresses to be an exact multiple of the distance between them, which must be a power of two. For details, see [[m:Range blocks|Range blocks]].
 
=== Unblocking ===
27.859

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng