Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định cấm”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các bảo quản viên có thể bỏ cấm họ về mặt kỹ thuật bằng cách này, nhưng tuyệt đối ''không'' nên làm như vậy, trừ khi họ bị cấm tự động do dùng chung IP với một số thành viên (hoặc bot) bị cấm. Nếu không, nếu bảo quản viên cảm thấy mình bị cấm mà không có lý do hợp lệ, họ nên liên hệ với bảo quản viên đã đặt lệnh cấm, hoặc một bảo quản viên khác, hoặc qua danh sách thư và yêu cầu bỏ cấm.
 
=== IfNếu youbạn disagreekhông withđồng aý blockvới lệnh cấm ===
Nếu bạn không đồng ý với lệnh cấm của một bảo quản viên, xin hãy liên hệ với bảo quản viên đó để thảo luận về vấn đề này. Một số lý do bạn muốn bỏ cấm có thể là:
If you disagree with a block placed by another admin, please contact that admin to discuss the matter. Some reasons you might want to unblock would be:
* Thành viên bị cấm vi phạm quy định này
* Lý do cấm không còn được áp dụng
 
Nên nhớ rằng các thành viên thường gửi thư điện tử đến một số bảo quản viên và cho rằng mình là nạn nhân bị các bảo quản viên đối xử bất công và thiên vị. Bởi vì vấn đề không phải luôn rõ ràng từ lịch sử sửa đổi của thành viên bị cấm, '''đây là vấn đề lịch sử và giữ ý thức chung khi tham khảo ý kiến của bảo quản viên đặt lệnh cấm, chứ không phải thực hiện việc bỏ cấm cho mình'''.
* The user was blocked in violation of this policy
* The reason for the block no longer applies
 
Ngoại lệ nếu một lỗi rõ ràng được phát hiện (không phải là phỏng đoán) và bảo quản viên đặt lệnh cấm không có mặt: ví dụ, một thành viên bị cấm do vi phạm quy định ba lần hồi sửa, nhưng rõ ràng anh ta chỉ hồi sửa ba lần. Nếu bạn cảm thấy rằng việc cấm là sai, và bảo quản viên đặt lệnh cấm không có mặt, bạn phải thông báo cho bảo quản viên đã đặt lệnh cấm trên trang thảo luận của bảo quản viên đó '''và''' các bảo quản viên còn lại ở trang [[WS:TNCBQV|Tin nhắn cho bảo quản viên]] rằng bạn đang bỏ cấm một thành viên bị cấm, '''trước khi thực hiện điều đó'''.
Bear in mind that blocked users commonly e-mail several admins claiming to be the victims of persecution by a biased admin. Because it is not always obvious from the blocked user's edit history what the problem was, '''it is a matter of courtesy and common sense to consult the blocking admin, rather than performing the unblock yourself'''.
 
Các bảo quản viên nên cẩn thận không bỏ cấm chính họ để phá vỡ một lệnh cấm (trừ khi đó là lệnh cấm IP để ngăn chặn phá hoại), vì thu hồi tạm thời quyền bảo quản viên ("desysopping") là cách duy nhất để đảm bảo rằng việc này không tiếp diễn.
Exceptions to this would be where an unambiguous error has been made (not a judgment call) and the blocking admin is not online: for example, if a user was blocked for 3RR, but there were clearly only three reverts. If you feel that such an error has been made, and the blocking admin is not available, you must notify the blocking admin on his or her talk page '''and''' the rest of the administrator community at [[Wikisource:Administrator's noticeboard|Administrators' noticeboard]] that you are unblocking a blocked user, '''before doing so'''.
 
Admins should be careful not to unblock themselves in order to circumvent a block (unless it is an IP block to prevent vandalism), as a temporary revocation of administrator access ("desysopping") is the only way to ensure that this does not continue.
 
=== Controversial blocks ===
27.859

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng