Bản mẫu:Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Danh mục

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Trả về tên của chủ đề phù hợp, khi được cung cấp ký tự tham chiếu, trong phiên bản điều chỉnh của Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Cách sử dụng[sửa]

{{Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ
 | lớp    =
 | phân lớp 1 = 
 | phân lớp 2 = 
 | số     = 
}}

Tham số[sửa]

 • |lớp= Lớp
 • |phân lớp 1= Phân lớp chính
 • |phân lớp 2= Phân lớp phụ
 • |số= Tham số này hiện chưa được hiện thực. Nó tồn tại vì tầm nhìn trong tương lai có thể sẽ sử dụng phần chữ số của Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Nếu không có tham số nào, bản mẫu sẽ trả về "Danh mục"

Các bản mẫu liên quan[sửa]

Bản mẫu mẹ:

Bản mẫu con: