Bước tới nội dung

Bản mẫu:LCC Lớp G

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Địa lý

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Trả về tên của chủ đề phù hợp, khi được cung cấp Phân lớp, trong Lớp phù hợp của phiên bản điều chỉnh từ Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Cách dùng[sửa]

{{LCC Lớp A
 | phân lớp 1 = 
 | phân lớp 2 = 
 | số         = 
}}

Các bản mẫu liên hệ cũng có cách dùng y hệt nhưng khác tên bản mẫu, ví dụ LCC Lớp B, LCC Lớp C, v.v.

Tham số[sửa]

  • |phân lớp 1= Phân lớp chính
  • |phân lớp 2= Phân lớp phụ
  • |số=: Tham số này hiện chưa được hiện thực. Nó tồn tại vì tầm nhìn trong tương lai có thể sẽ sử dụng phần chữ số của Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Bản mẫu mặc định hiển thị phân lớp chính đầu tiên và không có phân lớp phụ. Nếu không cung cấp bất kỳ tham số này, bản mẫu này sẽ trả về phân lớp đầu tiên của thể loại tương ứng (ví dụ, "Bộ tùng thư" vì Phân lớp AC - Bộ tùng thư là phân lớp đầu tiên của Lớp A).

Các bản mẫu liên quan[sửa]

Bản mẫu bà:

Bản mẫu mẹ:

Bản mẫu chị em: