Bước tới nội dung

Bản mẫu:Lớp chủ đề

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Lớp
không có
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này hỗ trợ di chuyển trong không gian tên Chủ đề:. Nó tạo một hộp hiển thị phân loại chủ đề và liên kết đến chủ đề tương ứng. Hệ thống di chuyển này dùng phiên bản thay đổi của Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Vị trí sử dụng[sửa]

Đặt bên trong phần ghi chú của {{Đầu đề chủ đề}}.

Cách sử dụng[sửa]

{{Chủ đề Lớp
 | lớp    =
 | phân lớp 1 = 
 | phân lớp 2 = 
 | số     = 
}}

Tham số[sửa]

 • |lớp=: Lớp chính
 • |phân lớp 1=: Phân lớp chính
 • |phân lớp 2=: Phân lớp phụ
 • |số =: Tham số này hiện chưa được hiện thực. Nó tồn tại vì tầm nhìn trong tương lai có thể sẽ sử dụng phần chữ số của Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Nếu không có tham số nào, bản mẫu sẽ hiển thị chữ mặc định là "không có"

Ví dụ[sửa]

Để gắn nhãn một chủ đề là một phần của Phân lớp AM - Thư viện:

{{Lớp chủ đề
 | lớp    = a
 | phân lớp 1 = m
 | phân lớp 2 = 
 | số     = 
}}


Bản mẫu liên quan[sửa]

Bản mẫu chị em:

Bản mẫu con:

Bản mẫu cháu: