Bản mẫu:Chủ đề mẹ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chủ đề:Danh mục

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này hỗ trợ di chuyển trong không gian tên Chủ đề:. Nó tạo liên kết chồng đến các chủ đề phù hợp, dựa vào ký tự tham chiếu được cung cấp. Hệ thống di chuyển này dùng phiên bản thay đổi của Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Vị trí đặt bản mẫu[sửa]

Đặt bên trong khung chủ đề mẹ của {{Đầu đề chủ đề}}.

Cách dùng[sửa]

{{Chủ đề mẹ
 | lớp    =
 | phân lớp 1 = 
 | phân lớp 2 = 
 | số     = 
 | lớp giữa  =
}}

Tham số[sửa]

 • |lớp=: Lớp chính.
 • |phân lớp 1=: Phân lớp chính.
 • |phân lớp 2=: Phân lớp phụ.
 • |số=: Tham số này hiện chưa được hiện thực. Nó tồn tại vì tầm nhìn trong tương lai có thể sẽ sử dụng phần chữ số của Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.
 • |lớp giữa=: Nếu có hoặc c, hiện liên kết đến phân lớp chính cũng như lớp và phân lớp phự.

Nếu không được cung cấp tham số, bản mẫu sẽ tạo ra liên kết đến Chủ đề:Chỉ mục

Nếu lớp giữa không được ghi là có (hoặc c) bản mẫu sẽ chỉ hiển thị lớp và phân lớp ghi trong phân lớp 2. Trong trường hợp này, bản mẫu vẫn cần tham số phân lớp 1 được định nghĩa, để chọn đúng phân lớp.

Ví dụ[sửa]

Ví dụ 1[sửa]

Để gắn nhãn một chủ đề là thuộc Phân lớp UEA - Giáp:

{{Chủ đề mẹ
 | lớp    = u
 | phân lớp 1 = e
 | phân lớp 2 = a
 | số     = 
 | lớp giữa  =
}}

Lớp U - Kỹ thuật Quân sự
Phân lớp EA - Kỵ binh

Ví dụ 2[sửa]

Cách dùng khác, tham số lớp giữa có thể dùng để hiển thị cả ba liên kết:

{{Chủ đề mẹ
 | lớp    = u
 | phân lớp 1 = e
 | phân lớp 2 = a
 | số     = 
 | lớp giữa  = c
}}

Lớp U - Kỹ thuật Quân sự
Phân lớp E - Kỵ binh
Phân lớp A - Kỵ binh

Ví dụ 3[sửa]

Để tạo nhãn chủ đề là một phần của Phân lớp UE - Kỵ binh:

{{Chủ đề mẹ
 | lớp    = u
 | phân lớp 1 = e
 | phân lớp 2 = 
 | số     = 
 | lớp giữa  = 
}}

Lớp U - Kỹ thuật Quân sự
Phân lớp E - Kỵ binh

Ghi chú: Trong trường hợp này, tham số lớp giữa sẽ có ảnh hưởng vì phân lớp 2 không được sử dụng.

Các bản mẫu liên quan[sửa]

Bản mẫu chị em:

Bản mẫu con:

Bản mẫu cháu: