Bản mẫu:Trang Chính - Tác phẩm chọn lọc/2019/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
平吳大誥1.jpg
Bình Ngô đại cáo là bản dịch quốc ngữ của Trần Trọng Kim vào năm 1919, từ bài cáo do Nguyễn Trãi soạn thảo bằng văn ngôn vào năm 1428 nhằm thay lời vua Lê Thái Tổ để bố cáo cho dân chúng về chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống nhà Minh và khẳng định nền độc lập của Đại Việt.

“...Việc nhân-nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt chỉ vì khử bạo. Như nước Việt ta từ trước, vốn xưng văn-hiến đã lâu. Sơn-hà cương-vực đã chia, phong-tục bắc nam cũng khác. Từ Đinh, Lê, Lý, Trần, gây nền độc-lập; cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, hùng-cứ một phương. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào-kiệt đời nào cũng có....”

xem tiếp...

Tải về máy... Tải về định dạng ePub Tải về định dạng RTF Tải về định dạng PDF Tải về định dạng mobi

(Các tác phẩm chọc lọc khác)