Bản mẫu:Vi phạm bản quyền

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Nếu bạn gặp một trang nào đó mà bạn nghi ngờ là sao chép nguyên văn từ trang mạng (hay báo, sách) đã giữ bản quyền ở bên ngoài Wikisource, hoặc từ sách vở đã giữ bản quyền, mà chưa thấy ghi lại sự cho phép của tác giả để đưa vào Wikisource, bạn có thể xóa nội dung trang và ghi dòng mã sau:

{{vpbq}}

Sau đó, đặt bài viết này vào Wikisource:Có thể vi phạm bản quyền để thảo luận tại sao bạn nghi ngờ nó vi phạm bản quyền. Bài viết sẽ được tồn tại tối đa là 2 tuần sau khi gắn bảng.

Chú ý: Nếu một tác phẩm rõ ràng là vi phạm bản quyền, hãy sử dụng bản mẫu {{cx-vpbq|url}}.

Chỉ nên nhúng bản mẫu này vào bài viết khi cả trang vi phạm bản quyền. Nếu chỉ có một đoạn vi phạm thôi, xin chuyển văn bản của đoạn đó sang qua trang thảo luận và chú thích là đoạn đó có thể vi phạm bản quyền.

Xem thêm[sửa]