Bảo kính cảnh giới/I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đạo đức hiền lành được mọi phương.
Tự nhiên cả muốn chúng suy nhường.
Lợi tham hết lấy, nhiều thì cạnh ;
Nghĩa phải đem cho, ít chẳng phường.
Sự thế sá phòng khi được mất ;
Lòng người tua đoán thuở mừng thương.
« Chẳng nhàn » xưa chép lời truyền bảo,
Khiến chớ cho qua một đạo thường.