Bảo kính cảnh giới/II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bền đạo trung dung chẳng thuở tàng
Màng chi phú quý nhọc khoe khoang.
Đông về tuyết muộn mai nhiều bạc ;
Thu nẻo tin truyền cúc có vàng.
Kết bạn mựa quên người cố cựu ;
Yên nhà nỡ phụ vợ tao khang.
Nước đào giếng cơm cày ruộng ;
Thay thảy dường bằng nguyệt Cửu-giang.