Bảo kính cảnh giới/II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Bền đạo trung dung chẳng thuở tàng
Màng chi phú quý nhọc khoe khoang.
Đông về tuyết muộn mai nhiều bạc ;
Thu nẻo tin truyền cúc có vàng.
Kết bạn mựa quên người cố cựu ;
Yên nhà nỡ phụ vợ tao khang.
Nước đào giếng cơm cày ruộng ;
Thay thảy dường bằng nguyệt Cửu-giang.