Bảo kính cảnh giới

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bảo kính cảnh giới
của Nguyễn TrãiPD-icon.svg Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.