Bảo kính cảnh giới/XX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lành người đến, dữ người duồng.
Yêu xạ vì nhân mùi có hương.
Ở ngọt thì hơn nhiều kẻ trọng ;
Quá chua liền úng có ai màng.
Lòng làm lành đổi lòng làm dữ ;
Tính ở nhu hơn tính ở cương.
Ngâm kíp thắm thì phai lại kíp.
Yêu nhau chẳng đã đạo thường thường.