Bảo kính cảnh giới/XXII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Của thết người là của còn.
Khó khăn phải đạo cháo càng ngon.
Thấy ăn chạy đến thì no dạ ;
Trợ đánh bênh nhau ắt phải đòn.
Chớ lấy hại người làm ích kỷ ;
Hãy năng tích đức để cho con.
Tay ai thì lại làm nuôi miệng.
Làm biếng ngồi ăn lở núi non.