Biên dịch:Nam Ông mộng lục/Thiên 24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Mệnh thông thi triệu
命通詩兆
Mệnh thông thi triệu

黎括字伯括,清化人也。少時,游學都下,其友人為官者,當元季時,奉使燕京,括送詩云
驛路三千君據鞍,
海門十二我還山。
中朝使者煙波客,
君得功名我得閒。
識者知括將貴,後括登科,果驟遷,擢居政府,先於其友人。

Lê Quát tự Bá Quát, Thanh Hóa nhân dã. Tiểu thì, du học đô hạ, kỳ hữu nhân vi quan giả, đương nguyên quý thì phụng sứ Yên Kinh, Quát tống thi vân
Dịch lộ tam thiên quân cứ an,
Hải môn thập nhị ngã hoàn san.
Trung triều sứ giả, yên ba khách,
Quân đắc công danh, ngã đắc nhàn.
Thức giả tri Quát tương quý, hậu Quát đăng khoa, quả sậu thiên, trạc quan chính phủ, tiên ư kỳ hữu nhân

Dịch nghĩa[sửa]

Số mệnh thông qua điềm thơ

Lê Quát, tự Bá Quát, là người Thanh Hóa. Lúc trẻ, du học kinh đô, có người bạn làm quan, gặp lúc phụng mệnh đi sứ Yên Kinh, Quát tiễn, có thơ rằng

Đường trạm ba nghìn, anh ngồi yên ngựa
Cửa biển mười hai, tôi về núi
Sứ giả trung triều[1], khách khói sóng
Anh được công danh, tôi được nhàn

Kẻ thức giả biết Quát sẽ quý hiển, sau Quát thi đỗ, quả nhiên được thăng chuyển làm quan trong chính phủ, hơn hẳn người bạn kia.

   
Chú thích

  1. Chỉ Trung Quốc