Biên dịch:Nam Ông mộng lục/Thiên 25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Thi chí ngôn hành

詩志功名
Thi chí ngôn hành

范五老,事陳仁王,為殿帥上將軍。平生出身戎行,頗好讀書,倜儻有大志,喜吟詩于武事,若不經意。然所領軍,必為父子之兵,每戰必勝,侍衞勤謹,首寇爪牙之臣。嘗有詩云
橫槊江山恰幾秋,
三軍貔虎氣吞牛。
男兒未了功名債,
羞聽人間說武侯。

Phạm Ngũ Lão, sự Trần Nhân Vương, vi Điện tiền Thượng tướng quân, bình sinh xuất thân nhung hạng, phả hiếu độc thư, thích thảng hữu đại chí, hỉ ngâm thi, vu võ sự nhược bất kinh ý, nhiên sở lãnh quân, tất vi phụ tử chi binh, mỗi chiến tất thắng, thị vệ cần cẩn, thú khấu trảo nha chi thần. Thường hữu thi vân
Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu
Tam quân tì hổ khí thôn ngưu
Nam nhi vị liễu công danh trái
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu[1]

Dịch nghĩa[sửa]

Thơ nói chí công danh


Phạm Ngũ Lão, thờ Trần Nhân Vương, làm Điện tiền Thượng tướng quân, bình sinh xuất thân trong quân ngũ, lại ham đọc sách, phóng khoáng có chí lớn, thích ngâm thơ, việc võ bị dường như không để ý, nhưng quân ông quản lãnh, thực là quân cha con, đã đánh là thắng, bảo vệ chăm chỉ cẩn thận, giặc cướp ra thú [được thu dụng thành] thuộc hạ nanh vuốt. Từng có thơ rằng

Múa giáo giữa non sông đã mấy thu
Ba quân khí thế như hổ, nuốt trôi trâu
Kẻ nam nhi vẫn chưa trả hết nợ công danh
Thẹn nghe nhân gian nói chuyện Vũ hầu

   
Chú thích

  1. Vũ hầu Gia Cát Lượng, danh tướng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc ở Trung Quốc