Biên dịch:Nam Ông mộng lục/Thiên 26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Tiểu thi lệ cú

小詩麗句
Tiểu thi lệ cú

陳家宗冑,有號愛山者,頗讀書學詩,偏好花情,多吟小詩,時有麗句,甞有詩云
寶鼎香銷沉水煙,
碧紗春帳薄如蟬。
洞章吟罷愁成海,
人在闌干月在天。
又曰
牕畔香雲暗碧紗,
平分午睡不禁茶。
相思在望登樓怯,
一樹木綿紅盡花。

Trần gia tông trụ, hữu hiệu Ái Sơn giả, phả độc thư học thi, thiên hiếu hoa tình, đa ngâm tiểu thi, thời hữu lệ cú. Thường hữu thi vân
Bảo đỉnh hương tiêu trầm thủy yên,
Bích sa xuân trướng bạc như thiền.
Động chương ngâm bãi sầu thành hải,
Nhân tại lan can nguyệt tại thiên.
Hựu viết
Song bạn hương vân ám bích sa,
Bình phân ngọ thụy bất cấm trà.
Tương tư tại vọng đăng lâu khiếp,
Nhất thụ thủy miên hồng tận hoa.

Dịch nghĩa[sửa]

Thơ ngắn lời đẹp


Tôn thất nhà Trần có người hiệu Ái Sơn, rất ham đọc sách học thơ, vốn thích phong tình, hay ngâm thơ ngắn, thỉnh thoảng có câu đẹp. Từng có thơ rằng

Khói trầm đỉnh hương báu tiêu tan hết,
Màn xuân the biếc mỏng tựa cánh ve.
Bài thơ sâu sắc ngâm xong, sầu thành biển,
Người tại lan can, trăng tại trời.

Lại có

Mây thơm bên song mờ the biếc,
Thường ngủ trưa dậy chẳng kiêng chè,
Đang tương tư, sợ bước lên lầu,
Một cây gạo, màu đỏ nhuộm cả hoa