Biên dịch:Thư gởi các Mục sư

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thư gởi các Mục sư  (1845 - 1846) 
của Charles Grandison Finney, do Wikisource dịch từ tiếng Anh
Được xem là "nhà phục hưng tôn giáo hàng đầu của Hoa Kỳ", và là nhân tố chính khởi phát cuộc Đại Tỉnh thức thứ nhì có ảnh hưởng sâu sắc trên lịch sử Hoa kỳ, Charles Grandison Finney viết thư "gởi cho các mục sư và bạn hữu" chỉ một thập niên trước khi ông qua đời, ký thác những suy nghĩ, trăn trở của ông về hội thánh, nhất là các cuộc truyền giảng phục hưng.
Những bức thư này được ấn hành trên bán tuần san the Oberlin Evangelist của Đại học Oberlin;[1] ở đây từ năm 1835, Finney giảng dạy môn thần học, và về sau trở thành viện trưởng.
Chú thích


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.