Cổ xúy nguyên âm/Cuốn thứ nhứt/I-9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

THẤT-NGÔN TỨ-TUYỆT HỌA VẦN

(Lối thơ họa vần này chỉ có bốn câu, cũng theo như cách họa vần đã nói ở trên)

1. — Trời nói 2 bài

bài xướng (Yên-đổ)

Cao cao muôn trượng ấy là tao.
Dẫu pháo thăng thiên chẳng tới nào.
Nhắn bảo dưới trần cho chúng biết,
Tháng ba, tháng tám tớ mưa dào.

2. — bài họa

Tao chạy vùng quanh, biết mấy tao,
Tao đi, tao có nói đâu nào.
Da tao lổ đổ sao đen thế?
Ý hẳn con Oa[1] thổi bễ dào.

3. — Thăm cô hàng chiếu
(Truyền là ông Nguyễn-Trãi làm ra)

Ả ở đâu ta bán chiếu gon?
Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn?
Xuân thu phỏng độ bao nhiêu tuổi?
Đã có chồng chưa, được mấy con?

4. — Cô hàng chiếu họa

(Truyền là Nguyễn-thị-Lộ họa).

Tôi ở Tây-hồ bán chiếu gon,
Cớ chi ông hỏi hết hay còn?
Xuân thu tuổi mới trăng tròn lẻ,
Chồng còn chửa có, có đâu con!

  1. Nữ-Oa rèn đá vá trời.