Chó sói và giàn nho

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

CHÓ SÓI VÀ GIÀN NHO

     Chó sói kia ở nơi rừng ấy
     Đương đói lòng lại thấy giàn nho!
        Mấy chùm vừa chín vừa to.
Nước da đỏ thắm, thơm-tho ngọt-ngào.
     Cậu sói cũng ước-ao được bữa.
     Nhưng giàn cao không với đến nơi.
        Chê-bai sói lại được lời:
— Nho xanh chẳng xứng miệng người phong-lưu.


Nguồn