Chó sói và giàn nho

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

     Chó Sói kia ở nơi rừng ấy
     Đương đói lòng lại thấy giàn nho!
        Mấy chùm vừa chín vừa to.
Nước da đỏ thắm, thơm-tho ngọt-ngào.
     Cậu sói cũng ước-ao được bữa.
     Nhưng giàn cao không với đến nơi.
        Chê-bai Sói lại được lời:
— Nho xanh chẳng xứng miệng người phong-lưu.Nguồn