Bước tới nội dung

Thơ ngụ ngôn La Fontaine (1970)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Xem các phiên bản khác của tác phẩm này tại Thơ ngụ ngôn La Fontaine.
Thơ ngụ ngôn La Fontaine  (1970) 
của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch

Tập thơ dịch này xuất bản năm 1928. Đây là bản in lại của NXB Cảo Thơm năm 1970, trong bản in này có tranh minh họa của Mạnh QuỳnhAndré Pec nhưng không thể đưa vào đây vì lý do bản quyền kéo dài đến hết năm 2053.

La Fontaine

THƠ
NGỤ
NGÔN

Nguyễn Văn Vĩnh dịch
tranh của Mạnh Quỳnh và André Pec
cảothơm

THƠ
NGỤ NGÔN
La FontaineNguyễn Văn Vĩnh dịch CẢO THƠM
XUAT BAN

Mấy lời của dịch-giả

Tập dịch-văn này tôi làm ra kể đã lâu năm lắm rồi, khi còn ít tuổi, chưa làm văn bao giờ, mà đọc qua thơ La Fontaine cũng phải cảm hứng, chấp chảnh nên văn, tuy lắm câu văn còn lấc-cấc lắm, nhưng các bạn độc giả, cũng nhiều ông xét quá rộng cho là dụng công dịch là đúng. Đúng đây là đúng cái tinh thần, chứ không có nề gì những chữ « hổ » đổi làm « sư-tử », « cái gậy » đổi ra « con chó », khiến cho những người thắc mắc được một cuộc vui, ngồi soi bói từng câu từng chữ, mà kể được ra có ba bốn chữ dịch lầm.

Những chỗ sai lầm đó, trong bản in này cũng xin cứ để nguyên không dám chữa. Lại in thêm cả nguyên văn tiếng Pháp, cho ai nấy đều có thể khảo xét.

NGUYỄN VĂN VĨNH


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Tác phẩm không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1929 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.