Con chó bị chủ xẻo tai

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
Le Chien à qui on a coupé les oreilles - Con chó bị chủ xẻo tai

CON CHÓ BỊ CHỦ XẺO TAI

     Chẳng hay tôi có tội gì,
Mà người đem xẻo tai đi thế này?
     Hình-dung trơ-trẽn, ô hay!
Mặt này thôi dám từ rày nhìn ai?
     Giống người tàn-bạo kia ơi!
Đang tay độc-địa cùng tôi làm gì?
     Chó Xù kêu vậy một khi,
Thì ra chủ cắt tai đi mất rồi.
     Xù kia đã tưởng thiệt-thòi,
Rồi ra mới biết cụt tai lợi nhiều.
     Xưa nay Xù vốn tiếng liều,
Cướp đường để chúng chạy theo đuổi cùng;
     Hai tai thường rách tứ-tung,
Hay gì cái bướu lòng-thòng đôi bên,
     Ở đời là chốn cạnh-chen,
Nơi nào dễ nắm không nên để thừa.
     Chỗ nguy đừng có hở cơ.

Mấy câu sau tưởng không cần phải dịch. Vả ông La Fontaine lại lầm: chó rừng thường vồ chó đồng ở cổ, không vồ ở tai.


Nguồn