Con chó săn cái với con bậu bạn nó

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Con chó săn cái kia tới kỳ đẻ, chẳng biết đi đẻ ở đâu bây giờ, mới năn nỉ khéo nói đến đỗi con bậu bạn nó chịu cho nó mượn cái chỗ mình đang ở, nó vô trú đó. Cách một ít lâu con bậu bạn nó trở về. Nó xin để cho nó mươi lăm bữa nữa: nó nói con cái còn đi bước lững chững chưa được vững vàng. Nói tắt cho mau, nó xin như vậy thì được như vậy. Kỳ nhì đã mãn, con kia lại hỏi nó cái chỗ mình cho mượn đó. Con chó cái săn chuyến nầy nhăn răng mà rằng: “Nếu chị làm sao cho chúng tôi ra khỏi được, thì tôi sẵn sàng đi ra với hết thảy cả đảng tôi.” Con cái nó khi ấy đã mạnh mẽ hết.