Con chuột ở thành thị với con chuột ở ruộng rẫy

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ  (1886)  của Jean de La Fontaine, do Trương Minh Ký dịch
Con chuột ở thành thị với con chuột ở ruộng rẫy

Thuở xưa kia con chuột ở thành thị mời con chuột ở ruộng rẫy một cách có khuôn có phép, đến ăn của dư, chim chóc đồ ngon vật lạ. Dọn để trên một tấm khảm trọng giá. Nghĩ lấy đó thì rõ cuộc ăn chơi hai người bạn hữu nầy. Tiệc bày trọng thể lắm, nơi cỗ ấy chẳng thiếu món chi: mà có người làm động mất vui trong lúc hai con chuột đang nhập tiệc. Nghe có tiếng ngoài cửa buồng: chuột ở thành vụt chạy; chuột bạn tuốt theo. Vắng tiếng người, họ đi rồi: chuột liền trở lại; khi ấy kẻ ở thành mới nói: “Còn một món thịt nướng ăn cho rồi.” Chuột quê mùa đáp rằng: “Thôi, vừa rồi, mai nầy mời anh đến nhà tôi. Ấy không phải là tôi chê bai cỗ tiệc của anh như thể của vua. Song le trên tôi thì thong thả chẳng có ai đến cản trở trong khi ăn uống. Vậy cho kiếu về.

Chẳng màng chi cuộc vui nầy: phải lo phải sợ thế nầy thế kia.