Con sư tử với con chuột

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Con chuột ở trong hang chun ra một cách ơ hờ ở giữa chơn con sư tử. Vua thú vật nhơn dịp ấy, cho nó biết mình là ai, rồi tha không giết chuột. Ơn nầy không mất, ai dè con sư tử mà phải nhờ con chuột, nhưng mà khi ra khỏi rừng, rủi đâu xảy đến cho sư tử nầy, phải mắc vào bẫy rập, những tiếng gầm hét chẳng làm cho nó ra khỏi đó được. Anh chuột chạy đến, lấy răng cắn xé một mối gút, gặm đứt bùng sút ra và bẫy rập.

Sự nhịn nhục và sự lâu dài còn hơn sự mạnh mẽ và sự nóng nảy.