Con ve và con kiến (Nguyễn Văn Vĩnh dịch 1)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ ngụ ngôn La Fontaine của Jean de La Fontaine, người dịch: Nguyễn Văn Vĩnh
La Cigale et la Fourmi - Con ve và con kiến
Bản này là một trong hai bản dịch của cùng dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh. Bản này in trong cuốn Thơ ngụ ngôn La Fontaine năm 1928. Bản còn lại có tại Con ve và con kiến (Nguyễn Văn Vĩnh dịch 2).


    Trên cây có một con Ve
Hát hết mùa hè mùa lạnh kiết so
    Âu là đành phận đem đầu
Chạy sang chị Kiến kêu cầu lân bang,
    Nhờ bà hàng xóm lòng thương,
Cho vay dăm hột thóc lương trợ thì
    Khi nào hết lạnh sang hè,
Lại xin đem nốt lãi lời phân minh.
    Nhược bà có bụng nghi tình,
Xin thề giời, phật chứng minh việc này.
    Kiến bà tính ghét mượn vay,
Trong nghìn thói độc thói này nhỏ nhen.
    Lắc đầu rồi lại còn chèn,
Lúc trời nắng ráo anh em làm gì?
    Ve rằng tôi ngâm phú thi
Đêm ngày nhai nhải cái gì cũng ngâm
    Kiến bà chú tệ độc tâm,
Đáp rằng xưa hát, nhảy đầm nay coi!Nguồn
  • Bản điện tử tại Diễn đàn Thư viện Ebook [1]