Con ve và con kiến (Nguyễn Văn Vĩnh dịch 1)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem các bản dịch tiếng Việt khác của tác phẩm này tại Con ve và con kiến.
Thơ ngụ ngôn La Fontaine của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
La Cigale et la Fourmi - Con ve và con kiến

Bản dịch này được đăng trên Đại Nam Đăng cổ tùng báo năm 1907.

    Trên cây có một con Ve
Hát hết mùa hè mùa lạnh kiết so
    Âu là đành phận đem đầu
Chạy sang chị Kiến kêu cầu lân bang,
    Nhờ bà hàng xóm lòng thương,
Cho vay dăm hột thóc lương trợ thì
    Khi nào hết lạnh sang hè,
Lại xin đem nốt lãi lời phân minh.
    Nhược bà có bụng nghi tình,
Xin thề giời, phật chứng minh việc này.
    Kiến bà tính ghét mượn vay,
Trong nghìn thói độc thói này nhỏ nhen.
    Lắc đầu rồi lại còn chèn,
Lúc trời nắng ráo anh em làm gì?
    Ve rằng tôi ngâm phú thi
Đêm ngày nhai nhải cái gì cũng ngâm
    Kiến bà chú tệ độc tâm,
Đáp rằng xưa hát, nhảy đầm nay coi!