Bước tới nội dung

Con ve và con kiến

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Các bản dịch tiếng Việt của
La Cigale et la Fourmi (Con ve và con kiến)
của Jean de La Fontaine

Các bản dịch tiếng Việt của La Cigale et la Fourmi gồm có: