Khúc giang kỳ 2 (Trương Minh Ký dịch)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Khúc giang.
Khúc giang kỳ 2  (1896) 
của Đỗ Phủ, do Trương Minh Ký dịch

Bản dịch trong sách Ca từ diễn nghĩa của Trương Minh Ký xuất bản năm 1896.


朝回日日典春衣 每日江頭盡醉歸
 酒債尋常行處有 人生七十古來稀
穿花蛺蝶深深見 點水蜻蜓淺淺飛
 傳語風光共流轉 暫時相賞莫相違

Triều hồi nhựt nhựt điển xuân y, Mổi nhựt giang đầu tận túy qui,
Tửu trái tầm thường hành xứ hửu, Nhơn sanh thât thập cổ lai hi,
Xiên hoa hiệp điệp thâm thâm hiện, Ðiểm thủy tinh đình siển siển phi,
Truyền ngử phong quan cung lưu chuyển, Tạm thời tương thưởng mạc tương vi.

Ngày ngày áo tôt khỏi trào thay, Đầu rạch rảo về sạch túi say,
Uống chịu tầm thường cùng chổ có, Sống lâu bảy chục ít xưa nay,
Đám hoa bướm bướm vơi vơi ló, Dởn sóng chuồng chuồng phơt phơt bay,
Rao ret phong quan lần lựa đổi, Vầy vui đòi thuở chẳng hề lay.
 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.