Thu hứng kỳ 4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Thu hứng.
Thu hứng kỳ 4  (1896) 
của Đỗ Phủ, do Trương Minh Ký dịch

Bản dịch trong sách Ca từ diễn nghĩa của Trương Minh Ký xuất bản năm 1896.


聞道長安似奕碁 百年世事不勝悲
 王侯第宅皆新主 文武衣冠異昔時
直北關山金鼓振 征西車馬羽書遲
 魚龍寂寞秋江冷 故國平居有所思

Văn đạo Trường-an tự dịch kì, Bá niên thế sự bât thăng bi,
Vương hầu đệ trạch dai tân chủ, Văn vỏ y quan dị tich thì,
Trực băt quan san kiêm cổ chấn, Chinh tây xa mả vỏ thơ trì,
Ngư long tịch mịch thu giang lảnh, Cố quâc bình cư hửu sở ty.

Nghe nói Trường-an giống cuộc cờ, Trăm năm việc thế thảm khôn ngơ,
Vương hầu dinh dảy thay tay mới, Văn vỏ đai cân khac thuở sơ,
Nẻo băc núi non chiên trống dậy, Phía nam xe ngựa ống thơ chờ,
Cá rồng lặng lẻ sông thu lạnh, Nước củ thường khi có chổ mơ.
 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.