Lên sáu/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

11

Mày bé dại,
mải vui chơi,
muốn ra người;
phải chăm học.
Miệng đương đọc,
đừng trông ngang;
học dở-dang,
đừng có chán.
Học có bạn,
mày dễ hay;
mến trọng thầy,
học chóng biết.