Lên sáu/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

12

Dạy mày biết,
phép vệ-sinh:
ăn quả xanh,
khó tiêu hóa;
uống nước lã,
có nhiều sâu;
áo mặc lâu,
hay ghẻ lở;
mặt không rửa,
sinh u-mê.
Đương mùa hè,
càng phải giữ.