Lên sáu/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

13

Các giống vật,
thật là nhiều:
như con hươu,
ở rừng cỏ,
như con chó,
nuôi giữ nhà;
con ba-ba,
loài máu lạnh;
loài có cánh,
như chim gâu;
còn loài sâu,
như bọ-róm.