Lên sáu/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

14

Cây và cỏ,
có khác loài,
trông bề ngoài,
cũng đã biết.
Như cây mít,
có nhiều cành;
lúa, cỏ danh,
có từng đốt.
Còn trong ruột,
lại khác nhau;
vài năm sau,
mày biết kỹ.