Lên sáu/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

15

Đá bờ sông,
không sống chết,
không có biết,
không có ăn;
người không lăn,
cứ nằm đấy.
Như đá quậy,
như đá xanh,
như mảnh sành,
như đất thó.
Các vật đó,
theo loài kim.