Lên sáu/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

21

Chữ Lãng-Sa,
ta phải học;
đạo thánh Khổng,
ta nên theo.
Việc còn nhiều
mày chưa thấu.

Nay lên sáu,
học sách này;
mong cho mày,
ngày chóng khá.
Mày khá cả,
nước được hay.


Học xong quyển sách này,

Mày học quyển Lên-Tám.

Có nhận nghĩa quyển trước,

Mới nên học quyển sau.

Nếu không đâu vào đâu,

Công thầy dạy mất cả;

Dẫu học bao nhiêu nữa,

Cũng không làm trò gì.